Dansband och Janders

Vad kännetecknar ett dansband?

För att räknas som ett dansband kan man säga att musiken som spelas ska kunna dansas pardans till. Ibland kallas dessa också för svensktoppsband, och det är populärmusik som man spelar. Danserna som brukar utövas till musiken är oftast foxtrot och bugg. Musiken som oftast kallas för dansbandsmusik spelas vanligen i en 4/4-takt och har en markant baktakt (liksom i rockmusik). Det kan förekomma andra taktarter, speciellt hos äldre dansband, då de spelar gammeldansmusik. Närmaste släktingen till dansbandsmusiken är “schlager”, swing och country, men samtidigt tillkommer här ibland gammeldaABBA_-_TopPop_1974_5ns, rock och jazz. De rock-influerade dansbanden har främst sin inspirationskälla från rocken från 1950 samt -60-talen.

Man började kalla det för “dansbandsmusik” och “dansband” efter 1970, då musikstilen började bli enhetlig och kunde ses som en egen genre inom den svenska populärmusiken. Denna företeelse med dansbandsmusik är något som har utvecklats i Sverige, men den har även spritt sig till andra länder såsom Finland, Danmark och Norge. I början när dansbandsmusiken spelades i Norge (från Sverige) kallade man den för “Svensktoppar”. Dock är det många som hävdar att det inte finns någon genre som heter dansbandsmusik, utan att det faktiskt är olika genrer ur populärmusiken som dansbanden spelar.

Denna stil har ändå blivit så pass stor att den har fått en egen dag. Den kallas för dansbandens dag och firas varje år den första söndagen i september. När man frågar Janders vilken genre av musik som de framför så svarar de att det finns tre genrer inom dansband: Det moderna, det fräscha och mogna samt den mogna motionsdansen. De hävdar därigenom att de spelar någonting som ligger mitt i mellan alla dessa varianter. Oavsett vilken genre som de skulle kunna klassas som, så kan man i alla fall slå fast att musiken som de framför uppskattas inom alla åldersgrupper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *